| за нас | правила | контакти |

издание 3
България и светът в християнска перспектива
Дата: г
 

Наркотици / Видове, описание, действие, последици

 
Наркотици:
психоактивни вещества, които потискат или стимулират централната нервна система (ЦНС)
Потискащи ЦНС:
обикновено това са анестетици, аналгетици, седативни и сънотворни вещества
Стимулиращи ЦНС:
т.нар. психостимулантитипични представители са: амфетамин, дексамфетамин, метамфетамин, кокаин, никотин.
Халюциногени:
т.нар. психозомиметици :LSD, Ecstasy, Psylocibine, Phencyclidine, Tetrahydrocannabinol, Mescaline
натурални
- добиват се от извлеци от растения.
синтетични
- синтезират се в химични лаборатории, но по структура и действие те могат да не се различават от природните(натуралните)
прекурсори:
химически вещества, използвани при незаконното производство на наркотици
Зависимост
- явление, получаващо се при взаимодействието на организма с някои вещества при многократното им прилагане. Такива са повечето вещества, стимулиращи или потискащи централната нервна система. Развитието на зависимост е свързано с употребата както на медикаментозни (лекарствени), така и на немедикаментозни средства.
Психическа зависимост
- задължителен компонент на зависимостта. Съществува, когато веществото е заело централно място в мислите, емоциите и действията на човека до такава степен, че е извънредно трудно да се спре неговата употреба. Този вид зависимост е винаги водеща. Предизвиква чувство на благоразположение и периодично вземане на веществото на всяка цена (с позволени и непозволение средства), за да се изпита състояние на еуфория или да се избегнат нежеланите симптоми на абстиненция.
Физическа зависимост
възниква, когато организма на използващия привиква към дадено вещество до такава степен, че то става необходимо условие за нормалното му функциониране. Без веществото използващия може да изпитва различни симптоми - от слабо неразположение до конвулсии. Тези симптоми, някои от които могат да бъдат фатални, означават абстиненция. Не всички наркотици предизвикват физическа зависимост, но с тях се злоупотребява главно поради психичните ефекти, които предизвикват. Физическата зависимост е един от факторите, допринасящи за продължаване на употребата на наркотици.
поносимост (толерантност)
- явление, което настъпва след неколкотократно приемане на веществото. Изразява се в количествено намаляване ефекта на приеманата доза. За да се получи първоначалния ефект, се налага използването на по-висока доза.
Кръстосана поносимост
- толерантност между сходни вещества. Например при развита толерантност към морфин се наблюдава такава и при употребата на хероин, тъй като двете вещества имат сходна структура.
Тахифилакция
- бързо развила се поносимост (застрашително повишаване на необходимата доза).

 

Според експерти от Световната здравна организация (СЗО), наркотичните вещества могат да бъдат разделени в следните групи въз основа на типа зависимост, която причиняват:

1. Опиати - опиум, морфин, хероин, кодеин, метадон

2. Канабис - марихуана, ганджа, хашиш

3. Кокаин - листа от кока, крек

4. Барбитурати, транквилизатори - барбитал, фенобарбитал, диазепам, и др.

5. Амфетмини - амфетамин, дексамфетамин, каптагон, екстази и др.

6. Халюциногени - LSD, мескалин

7. Инхаланти - летливи разтворители-ацетон, бензол

8. Алкохол - всички видове спиртни напитки

Алкохолът е легален наркотик, най-разпространен в света. Той засилва опасно наркотичното и потискащото дишането действие на опиатите. Смъртоносна опасност крие комбинацията на алкохол с наркотични аналгетици и за лица, които ги употребяват с терапевтична цел "Мистериозната" внезапна смърт на хероинозависими в много случаи се дължи на едновременна консумация на алкохол и дрога.
Опасна депресия на ЦНС и дишането може да настъпи и при комбинираното приемане на алкохол и синтетични наркотични аналгетици. Честа е комбинираната злоупотреба с марихуана и алкохол, при която опасно се повишава седетивното им действие. Особено опасно е взаимодействието на алкохола със сънотворните лекарствени средства. При употреба на алкохол заедно с барбитурати, последиците са от тежка дихателна депресия, загуба на съзнанието, парализа, кома и до внезапно настъпваща смърт.

Изключително опасна е смесеният тип зависимост! Например:

Барбитурати + алкохол
Кокаин + Хероин
Кокаин + Амфетамин
Хероин + Метадон
Барбитурати + Бензодиазепини

за наркотиците:

www.Perspective.Bg © 2004 Перспектива - България. Всички права запазени
Репродукцията на цели или части от текста или изображенията става с изрично писмено разрешение на Перспектива-БГ.
Включването на връзки към материали в www.perspective.bg e свободно.
Писмо до редакцията