| за нас | правила | контакти |

издание 3
България и светът в християнска перспектива
Дата: г
  Наркотици / Какво се прави у нас ?
 

Закони, стратегии, програми:

Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите урежда организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, търговията, и на наркотични вещества и прекурсори, мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества , а също и научноизследователската и експертната дейност, свързана с тях.

С наредба № 30 от 20.12.2000 г. на министъра на здравеопазването се установяват условията и редът за участие на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, в долечебни и рехабилитационни програми.

През 2003 г. Министерският съвет с приема НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ 2003 - 2008, която има следните цели:

  • Ограничаване употребата на наркотични вещества чрез осигуряване на ефективно лечение и превенция;
  • Намаляване на предлагането на незаконни наркотични вещества чрез повишаване на ефективността на правоприлагащите органи;
  • Намаляване на обема на незаконната търговия с химически вещества (прекурсори), използвани при незаконното производство на наркотици;
  • Създаване на национално звено за оперативна информация по наркотиците, което да подпомага работата на националните и международни институции, ангажирани с борбата срещу незаконния трафик на наркотици;
  • Осигуряване на ефективно ръководство и координация на политиката по наркотиците и изграждане на ефективни информационни системи.

През 2001 г. Министерски съвет одобрява Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001 - 2005 г.

През 2003 г. Министерство на здравеопазването стартира Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Основна цел на тази програма е "да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят рисковите поведения сред уязвимите групи; и да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение."
Реализирането на програмата ще продължи до 2005 г. Планираните дейности са насочени основно към венозно инжектиращите наркомани и проституиращи мъже и жени.

 

 

Програми в помощ на наркозависими:


Метадонови програми

Лечението с метадон се прилага при зависими от хероин. Метадонът е синтетично наркотично вещество, но за разлика от хероина употребата му няма изразен еуфоричен ефект и не води до непрекъснато повишаване на дневната доза. Оралното приемане от друга страна намалява риска от инфекциозни заболявания. По правило метадон се дава под лекарско наблюдение и това значително снижава криминогенния характер на наркоманиите. В България обаче метадон се продава и на черния пазар, но цената му е значително по-ниска от тази на хероина.

Продължителността на лечението с метадон е неопределена. Метадоновата терапия значително намалява социалната вреда от употребата на наркотици, но остава спорен въпроса дали замяната на една зависимост с друга решава проблема на пациентите.

В момента метадонова терапия се провежда в София и във Варна. Предстои стартирането на такава програма в Бургас.


Обмен на игли и спринцовки

Програмите за обмен на игли и спринцовки съществуват в България от 1998 г. Работата по програмите се осъществява в т.нар дроп-ин центрове или на терен (местата, където се събират инжектиращи наркомани). В дроп-ин центровете работят екипи от социални работници, лекари и юристи, които предоставят консултация и информация за последиците върху здравето и възможностите за лечение.

Основната цел на програмите за обмен на игли и спринцовки е да се ограничи разпространението на ХИВ/СПИН и други болести, предавани по кръвен път сред инжектиращите наркомани и проституиращи. Предоставят се чисти игли, спринцовки, презервативи и материали, необходими за инжектиране, като същевременно се унищожават употребяваните. Програмите предлагат и възможност за безплатно тестване за хепатит В, С и ХИВ.

Терапевтични общности (комуни)

Терапевтичните общности за лечение на наркомании или известни повече като наркокомуни представляват затворена структура, организирана на доброволен принцип. Най-често комуните се организират в малки села като целта е максимално отдалечаване от местата за пласмент на наркотици и изолиране на пациентите от досегашната им среда. Комуните пресъздават един умален модел на обществото, в които в сигурна и подкрепяща обстановка зависимият човек се връща в нормални взаимоотношения, научава се отново да се труди и да поема отговорности.

В България работят няколко терапевтични общности ката РЕТО, Феникс и др.

за наркотиците:

www.Perspective.Bg © 2004 Перспектива - България. Всички права запазени
Репродукцията на цели или части от текста или изображенията става с изрично писмено разрешение на Перспектива-БГ.
Включването на връзки към материали в www.perspective.bg e свободно.
Писмо до редакцията