| за нас | правила | контакти |

издание 3
България и светът в християнска перспектива
септември 2004
  Евтаназия / Ислям
 
Отношението на мюсюлманите към евтаназията се основава на три принципа от Корана:
  • Човешкият живот е свещен
  • Аллах определя неговата продължителност
  • Самоубийството е забранено

Човешкият живот е свещен, защото е даден от Аллах. Въпреки, че убийството е допустимо в определени случаи, самоубийството и евтаназията и не сред тях.  "И не убивайте човек ­ Аллах е възбранил това, освен по право!" (Коран 17.33, 6.151)* и "Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора." (Коран 5.32)

Аллах определя продължителността на живота и неговият край. "И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят."(Коран 16.61) и "Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем на признателните.(Коран 3.145)

По отношение на самоубийството Коранът е пределно ясен:" И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден." (Коран 4.29) Болките и страданията на неизлечимо болните, понасяни търпеливо ще бъдат възнаградени." Кажи [о, Мухаммад]: "О, Мои вярващи раби, бойте се от своя Господ! За онези, които вършат добро в този живот, ще има добрина. Земята на Аллах е обширна. Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда." (Коран 39.10) и "О, синко мой, отслужвай молитвата и повелявай одобряваното, и възбранявай порицаваното, и бъди търпелив към онова, което те сполети!" (Коран 31.17)

Вместо да удължават изкуствено мизерното вегетатиращо състояние, лекарите -  мюсюлмани се насърчават да помагат за облекчаване на страданията. Коранът казва: А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора." (Коран 5.32) Пророк Мохамед подчертава това с думите "О, Мюсюлмани, търсете лек, защото Бог не е създал никоя болест без да е създал и лек." 

"Няма съмнение, че финансовите средства за поддържане на непоправимо болните са фактор. Въпросът е, когато  това състояние продължи дълго и поддържането му се превърне във финансово бреме за обществото, дали трябва да се прекъсне внезапно или да се позволи на пациента да си отиде от този свят естествено, постепенно и спокойно? От ислямска гледна точка, когато личните средства не могат да покрият необходимите грижи, това се превръща е обща отговорност на обществото. За да се справи с това, обществото трябва да преразпредели своите ценности и приоритети и да пренасочи средства от тези , които се изразходват за лечение на зависими от алкохолизъм, наркотици, ученическа бременност и други такива “стремежи към щастие” към подпомагане на тези, които са безнадеждно болни и да им позволи да живеят и умрат с достойнство." 

д-р Шахид Атар, професор по медицина, 

член на Ислямската Медицинска Асоциация

  * Цитатите са от Корана са взети от превода на проф. д-р Цветан Теофанов, публикуван в www.islam-bg.net

за евтаназията:

www.Perspective.Bg © 2004 Перспектива - България. Всички права запазени
Репродукцията на цели или части от текста или изображенията става с изрично писмено разрешение на Перспектива-БГ.
Включването на връзки към материали в www.perspective.bg e свободно.
Писмо до редакцията