| за нас | правила | контакти |

издание 3
България и светът в християнска перспектива
септември 2004
  Евтаназия / Ключови думи и изрази
 
Евтаназия Терминът "евтаназия" произхожда от старогръцки(euthanasia) и в буквален превод означава "лека и красива смърт без външна намеса". Предложен е през ХVI век от английския философ Ф. Бейкън за обозначаване на „лека”,  безболезнена смърт. С течение на времето променя значението си. Днес се използва като понятие за безболезнена смърт, причинена съзнателно за облекчаване на страданията и прекратяване живота на хора, които са неизлечимо болни.  

Доброволна евтаназия

 - извършва се след искане от пациента

Принудителна евтаназия

 - когато пациентът не е в състояние да поиска евтаназия или да направи смислен избор между живот и смърт (ако е в безсъзнание или по някакви други причини не може да комуникира) и някой друг взема решение вместо него

Активна евтаназия  

- при която някой директно и преднамерено предизвиква смърт на пациент

Пасивна евтаназия

- смъртта настъпва вследствие на отказ или спиране на лечение с цел пациентът да умре
Подпомогнато самоубийство   - когато човек, който иска да умре има нужда от помощ за са се самоубие, иска я и я получава.
Компетентен пациент - компетентен пациент е този, който разбира своето медицинско състояние, какво е предполагаемото бъдещо развитие на болестта, рисковете и ползите от лечението и който може да изразява своите желания
Палиативни грижи - медицински, емоционални, психосоциални или духовни грижи към терминално болен, с които се цели по-скоро намаляване на страданието отколкото лечение.На болният се гледа като на цялостна личност, не само като медицински проблем. Палиативни грижи се полагат в специални отделения на болниците и в хосписи. 
Вегетитивно състояние   - състояние, при което пациентът не може да общува, няма представа за околната среда, не реагира, не се владее, но има частично или изцяло запазени мозечни рефлекси и автономна нервна система, което му позволява да живее под медицински и сестрински грижи

за евтаназията:

www.Perspective.Bg © 2004 Перспектива - България. Всички права запазени
Репродукцията на цели или части от текста или изображенията става с изрично писмено разрешение на Перспектива-БГ.
Включването на връзки към материали в www.perspective.bg e свободно.
Писмо до редакцията