| за нас | правила | контакти |

издание 3
България и светът в християнска перспектива
септември 2004
  Евтаназия / Аргументи
 
"За" "Против"
Всеки човек има правото на взема решение за собствения си живот. Тъй като смъртта е най-личното от всички други неща, личността трябва да има правото да избира кога и при какви обстоятелства да умре. Евтаназията е убийство.Убийството е тежко престъпление, което се наказва с най-голяма строгост от закона. 
Когато действие, насочено към отделен човек е от негов висш интерес и не накърнява правата на другите, то е морално приемливо. Хората понякога грешат в преценката си  кое е от техен висш интерес. Евтаназията може да не е най-доброто за пациента.Евтаназията не е частен акт, не може да се пренебрегва нито един лош ефект, който може да има върху обществото като цяло.
Важно е качеството на живота. Има разлика между човешко същество и личност и когато човек престане да бъде личност морално приемливо е да умре.

 

Всяко човешко същество е ценно, независимо от възраст, раса, пол, социално положение или потенциал. Животът е основно добро, отнемането му е забранено.Евтаназията излага уязвимите хора (инвалиди, безработни и.т.н.) на натиск.
Евтаназията е проява на състрадание към хора, които изпитват големи мъки.

Страданието може да има реална стойност.

Съвременното развитие на медицината в областта на контролиране на болката и правилната грижа за безнадеждно болните правят евтаназията ненужна.  Приемането й намалява уважението на обществото към човешкия живот.

Евтаназия е имало винаги. По-добре е да се позволи и регулира правилно.

Уязвимият пациент ще е защитен по-добре, ако има ясни правила и процедури. (опита на щата Орегон*, опита на Холандия и Белгия)

 

Евтаназията не може да се регулира безопасно. Каквито и забрани да има, те няма да предпазят уязвимия пациент от натиск да избере смъртта, когато му остава да живее още няколко седмици.Евтаназията дава много власт в ръцете на лекаря. Тя може да разруши доверието между лекар и пациент, да накара хората да се страхуват от лекарите.
Последните месеци от живота на пациента са най-скъпи от финансова гледна точка. Съкращаването на този период чрез евтаназия е начин за намаляване на натиска върху семейните и обществените финанси. Разходите за извършване на евтаназия са многократно по-малки от разходите за продължително лечение. От тази гледна точка узаконяването на евтаназията ще освободи ресурси, които могат да се насочат към по-перспективни области в здравното обслужване.  Съвременното общество има начини да преразпределя финансови ресурси, така че да осигури качествени медицински грижи. Когато говорим за човешки живот икономическият интерес не може да бъде основна цел.

..................................................................................................................................................

* Според законодателството на щата Орегон, САЩ евтаназията може да се извърши когато пациентът отговаря на следните условия: 

  • да навършил 18 години;
  • да пребивава постоянно в щата Орегон;
  • да е способен да взема решение по здравословни въпроси;
  • да страда от смъртоносна болест и да му остават по-малко от 6 месеца живот;
  • да е отправил една писмена и две устни молби да лекаря да прекрати живота му;
  • да е поискал рецепта за смъртоносно лекарство.

За 6 години в щата има регистрирани 171 случая на умрели по закона “Смърт с достойнство”. По данни на годишния доклад през 2003г. чрез подпомогнато самоубийство са умрели 42 души. От тях 39 са получили рецепти за смъртоносни лекарства през същата година, двама - през 2002г. и един - през 2001г.(Очевидно в последните 3 случая едно от изискванията на закона не е спазено - на пациента да му остават не повече от 6 месеца живот)

През 2003г. лекари са издали 67 рецепти за смъртоносни лекарства. 39 пациенти са упортебили предписаните им лекарства и са умрели. От останалите 28 случая 18 пациента са умрели от болестта си, а 10 са били още живи до края на годината.

за евтаназията:

www.Perspective.Bg © 2004 Перспектива - България. Всички права запазени
Репродукцията на цели или части от текста или изображенията става с изрично писмено разрешение на Перспектива-БГ.
Включването на връзки към материали в www.perspective.bg e свободно.
Писмо до редакцията